Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Slopa inte LOF innan det finns ett nytt fungerande upphandlingssystem

Publicerad: 2023-10-31 12:48 • Uppdaterad: 2024-01-30 12:18

Fysioterapeuterna lämnar idag sitt remissvar på promemorian Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd.

Sammanfattningsvis anser Fysioterapeuterna att:

  • Lag om Fysioterapi (LOF) inte bör läggas ner innan det finns ett alternativt upphandlingssystem som fungerar för små vårdgivare på plats. Småskalig privat vårdverksamhet är en mycket viktig del av valfriheten i hälso- och sjukvården. Den bör inte riskeras.

  • Det är mycket viktigt att även ensamverkande och mindre vårdgivares villkor särskilt beaktas i utformningen av upphandlingar och avtal. Små vårdgivare bidrar till kompetensförsörjning på mindre orter, där inte underlag till större mottagningar finns.

Läs Fysioterapeuternas remissvar i sin helhet här.

Remissvar Nyhet Jämlik vård