Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Person, beskuren ovanför axlarna, tränar på en vridrörelse med händerna, instruerad av en fysioterapeut.

Foto: Unsplash.

Debatt: Har luften gått ur arbetet för en mer jämlik rehabilitering?

Publicerad: 2024-03-13 15:11 • Uppdaterad: 2024-03-14 08:43

Bra rehabilitering kan utgöra skillnaden mellan sjukskrivning och arbete, mellan ständig värk och smärtlindring, eller mellan psykisk ohälsa och välmående. Både Reumatikerförbundet och Fysioterapeuterna gladdes därför när regeringen ville utreda frågan om nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, och vi välkomnade Socialstyrelsens redovisning av uppdraget i februari 2023.

Socialstyrelsens slutsats blev dock att det visserligen behövs ett förstärkt nationellt stöd inom områdena rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, men att det inte är lämpligt att ta fram en nationell riktlinje för områdena gemensamt.

Socialstyrelsen skriver i sin rapport att de tre områdena har olika målgrupper, kontext, utmaningar och behov och att de därför behöver undersökas grundligt var för sig. Efter detta verkar inget ha hänt. Både Reumatikerförbundet och Fysioterapeuterna har frågat hur departementet tänker gå vidare, men vi har ännu inte fått några svar.
Tillgången till rehabilitering har minskat på flera sätt. Rehabilitering i varmt klimat (klimatvård) är ett minne blott i så gott som alla regioner och många varmvattenbassänger hotas av nedläggning.

Nu när det är ekonomisk kris i många regioner är vi djupt oroade för att rehabiliteringen kan komma att nedprioriteras ännu mer. Regeringen har visserligen aviserat att regionerna ska tilldelas ytterligare 6 miljarder kronor i vårändringsbudgeten, men detta tillskott kommer knappast att räcka.

Fog för vår oro hittar vi bland annat i våra återkommande medlemsenkäter. Den senaste gjordes av Reumatikerförbundet 2022. I enkäten framgick att majoriteten av de tillfrågade ansåg att rehabilitering på ett avgörande sätt förbättrade deras livskvalitet och deras möjligheter att klara sitt vardagsliv. Men hela 60 procent angav att de inte överhuvudtaget hade fått tillgång till rehabilitering de senaste fem åren.
För att de som behöver ska få den rehabilitering de har rätt till, efterlyser vi tre viktiga åtgärder:
• Att det tas fram en tydlig plan för hur Socialstyrelsens förslag om nationell samordning inom rehabilitering, habilitering och hjälpmedel ska bli verklighet.
• Att alla kommuner tillsätter en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
• Att varje region tar fram en plan för vård av kroniskt sjuka som bland annat omfattar uppföljningar av de vårdförlopp och riktlinjer som redan finns.

Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet
Cecilia Winberg, förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Artikeln är publicerad i Dagens Medicin den 13 mars 2024.

Debatt Nyhet Rehabilitering