Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Bild: Gabrielle Henderson/Unsplash

Nya avtal med SKR

Publicerad: 2024-03-28 18:00 • Uppdaterad: 2024-04-10 08:58

Idag, 28 april, har Fysioterapeuterna genom AkademikerAlliansen tecknat nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre möjligheter till kompetensutveckling. Avtalen gäller medlemmar som är anställda inom kommuner, regioner och kommunala bolag.

― Vi har kommit överens om ett stort paket med förändringar och partsarbeten som bland annat syftar till att skapa bättre löneprocesser för fysioterapeuter. Vårt tillsvidareavtal har stärkts genom tydligare skrivningar och en bättre struktur, säger Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna.

Satsning på arbetsmiljö – även för chefer

Parterna är överens om att fortsätta att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet med friskfaktorer.  Överenskommelsen innebär också att man startar ett arbete för att chefer ska kunna ha en hållbar arbetsmiljö och ha goda förutsättningar för sitt ledaruppdrag och sitt arbetsmiljöuppdrag.

Bättre förutsättningar för kompetensutveckling och fortbildning

Avtalet gör det också tydligare att det är arbetsgivarens ansvar att medarbetarna får den kompetensutveckling och fortbildning som behövs.

― Jag är mycket nöjd med att vi lyckats förstärka möjligheterna för fysioterapeuters villkor på flera olika sätt – till exempel när det gäller kompetensutbildning och fortbildning. Det är särskilt viktigt för våra medlemmar, som har ett legitimationsyrke, säger Cecilia Winberg.

Kompetensförsörjningen kräver mer attraktiva arbetsvillkor

AkademikerAlliansen menar att det krävs mer attraktiva arbetsvillkor och ett modernt avtal för att lösa kompetenskrisen i kommuner och regioner. Partsgemensamma arbetsgrupper ska tillsättas för att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor, bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning samt för att se över arbetstidsreglerna.

Huvudsakliga punkter i AkademikerAlliansens och SKR:s överenskommelse:

  • Stärkt arbetsmiljöarbete (friskfaktorer) via Suntarbetsliv och Välfärdens partsråd (VPR).
  • En satsning på att stärka chefers förutsättningar och arbetsmiljö.
  • Stärkta möjligheter till kompetensutveckling för legitimerad personal där arbetsgivarens ansvar förtydligas.
  • Stärkta möjligheter till övertidsersättning via en förändring i reglerna om förskjuten arbetstid.
  • Partsövergripande arbetsgrupp som ska hantera kompetensutmaningarna i sektorn.
  • Partsövergripande arbetsgrupp för ett tydligare regelverk för arbetstidsreglerna.
  • Partsövergripande arbetsgrupp för bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning.
  • Stärkta möjligheter för förtroendevalda att få centralt stöd kring tillämpningen av avtalet.
  • Fördelar och möjligheter i avtalet ska lyftas fram och göras kända lokalt.
  • OB-tilläggen höjs motsvarande industrimärket.

Läs AkademikerAlliansens pressmeddelande.

Avtalsförhandling Kollektivavtal Lön Nyhet