Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Maria A Hilberth (foto Elisabeth Lindberg, Socialstyrelsen), Frida Johnson (foto Fanny Klingvall, Ella) samt Anna-Maria (Mia) Sundfors (foto privat).

Årets fysioterapeut 2024 - de nominerade är...

Publicerad: 2024-06-17 17:13

Juryn för utmärkelsen Årets fysioterapeut har utsett tre kandidater till årets pris. Förbundsstyrelsen fattar beslut om vem som ska tilldelas priset och vinnaren tillkännages i samband med firandet av Fysioterapins dag den 8 september.

Maria A Hilberth, enhetschef Socialstyrelsen

Maria A Hilberth arbetar som enhetschef för Nära vård på Avdelningen för stöd till hälso- och sjukvården på systemnivå. Det innebär att i nära samverkan med Regeringskansliet stödja förutsättningarna för att åstadkomma verklig utveckling och omställning av hälso- och sjukvården för en ökad självständighet hos invånaren genom personcentrering och insatser som kommer befolkningen mer nära. Maria har även uppdrag som Socialstyrelsens expert i den statliga utredningen om förstärkt medicinsk kompetens i kommunal hälso- och sjukvård.

Maria har lång erfarenhet från olika chefsroller. Hennes första uppdrag som chef var för 24 år sedan när hon rekryterades som verksamhetschef till den då nya enheten Samrehab inom Region Kalmar.

Hon har även arbetat som verksamhetschef i Primärvårdsförvaltningen i Regionen och Samordnare för omställning till Nära vård i hela Region Kalmar i nära samarbete med länets alla kommuner.

Maria har också ett fackligt engagemang bakom sig och har bland annat varit ledamot i Fysioterapeuternas förbundsstyrelse.

Motivering till nomineringen:

Maria bör bli årets fysioterapeut för att hon i sina olika uppdrag lyfter behovet av teamets och fysioterapeutens kompetens. Hon ser helhet och arbetar inkluderande. Marias karriär visar på möjligheter för framtida fysioterapeuter och hur vår fysioterapeutiska kompetens väl lämpar sig för ledaruppdrag och för utvecklingsarbete.

Frida Johnsson, medgrundare och verksamhetschef för Ella

Frida Johnsson är fysioterapeut sedan 2016 och vidareutbildad inom gynekologi, obstetrik och urologi. I samband med pandemin fick Frida upp ögonen för digitala besök och insåg att mycket kan göras med digitala medel, framför allt för de patienter som inte har möjlighet att fysiskt ta sig till en mottagning på grund av långa reseavstånd. Det blev startskottet till appen Ella, som Frida grundade tillsammans med Emelie Hollsten, Stina Algulin (dietist) och Asabea Britton (barnmorska).

Ella är en medicinteknisk applikation och vårdgivare som hjälper patienter innan, under och efter graviditet med vanliga fysiska och psykiska besvär, oavsett vart patienten bor någonstans. Teamet består av fysioterapeuter, psykologer och dietister inriktade på kvinnohälsa som arbetar tätt tillsammans kring patienterna. Ella samarbetar med många mödra- och barnavårdscentraler för en sammanhållen och teambaserad vård.

Frida arbetar som verksamhetschef på Ella och genomför också en vetenskaplig studie för att undersöka vad som motiverar patienter att söka digital vård under och efter graviditet, samt hur de upplever vården.

Motivering till nomineringen:

Frida jobbar innovativt med att driva yrket framåt. Hon har startat ett helt nytt vårdföretag med digital vård för att göra fysioterapi inom urologi, obstetrik och gynekologi tillgängligt och likvärdigt för alla patienter i hela landet oavsett var man bor. Hon driver även arbetet för teambaserad vård. Hon arbetar hårt för att fysioterapi ska bli en självklar del i vårdkedjan under och efter graviditet. Frida Johnson har efter sex år som yrkesverksam fysioterapeut inriktad på kvinnohälsa använt sin brinnande passion för livmoderbärares hälsa, och frustration över kvinnors förmåga att BITA IHOP istället för att söka hjälp, tagit vision till verklighet genom att starta en digital vårdtjänst för fysioterapi inriktad på kvinnohälsa.

Anna-Maria (Mia) Sundfors        

Mia Sundfors kommer från Österbotten, Finland. Sedan examen 2012 har hon arbetat på olika avdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset. 2016 började hon på NIVA och CIVA och idag jobbar hon heltid på NIVA. Patienterna på NIVA har svåra neurologiska skador och behöver avancerad, högspecialiserad vård. 2020 blev Mia specialist inom området. Under pandemin var hon med och skrev riktlinjer för fysioterapeutisk behandling vid det akuta skedet vid SARS-COVID-19 och arbetade samtidigt skift på Karolinskas COVID IVA-avdelningar.

Mia sitter med i Karolinskas interprofessionella Neurogrupp samt Respirationsgrupp tillsammans med läkare och sjuksköterskor. Hon skriver riktlinjer för ventilation och mobilisering på NIVA och handleder nya IVA kollegor och kollegor under specialistutbildning. Hon är också aktiv som föreläsare både lokalt, nationellt och i internationella sammanhang.

Motivering till nomineringen:

Mia Sundfors exemplifierar det bästa inom fysioterapiyrket genom sin hängivna och banbrytande inställning till fysioterapeutens roll inom neurointensivvård (NIVA). Genom hennes exceptionella engagemang och kompetens har hon radikalt förändrat fysioterapeutens roll från att främst handla om enstaka interventioner till att bli en omfattande och vital funktion inom NIVA. Hennes passion och vetgirighet för att förstå de mest komplexa patienterna som intensivvården har att erbjuda har satt henne i spetsen för professionens utveckling. Mia är inte bara en fysioterapeut, hon är en ledande röst och en inspirerande förebild för sina kollegor och för hela professionen.

Om utmärkelsen

Årets fysioterapeut delas ut av Fysioterapeuterna till en fysioterapeut som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till ökad livskvalitet och hållbarhet för enskilda personer och befolkningen i stort. Vinnaren tillkännages i samband med firandet av Fysioterapins dag den 8 september.

Årets fysioterapeut utses av Fysioterapeuternas förbundsstyrelse efter förslag från en jury som väljer ut tre kandidater av de personer som blivit nominerade. 

Juryn 2024 består av:

Sofia Rydgren Stale, Ordförande Sveriges Läkarförbund
Lisa Blohm, Chefredaktör Dagens Medicin
Måns Deckner, Student på fysioterapiprogrammet, Stockholm
Lisbeth Eriksson, Ledamot förbundsstyrelsen Hjärtlung
Conny Allaskog, Ordförande NSPH
Cecilia Winberg, Ordförande Fysioterapeuterna

Professionsutveckling Årets fysioterapeut Nyhet