Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Kvinna i träningskläder gör knäböjsövning inomhus.

Foto: Getty images/Unsplash.

Nya pengar till levnadsvaneprojektet

Publicerad: 2024-06-28 09:44

Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Fysioterapeuterna medel för att arbeta med att främja hälsosamma levnadsvanor.

Socialstyrelsen tilldelar Fysioterapeuterna medel för att arbeta med att främja stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor som rör användning av tobak, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Fysioterapeuterna driver sedan många år ”Levnadsvaneprojektet” i samarbete med andra professioner och myndigheter, för att stödja implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor.

Materialet vänder sig dels till andra professioner inom vården, dels direkt till patienter. Projektet verkar för öppenhet, delaktighet, geografisk spridning och samverkan mellan olika professioner.

De aktiviteter som är aktuella under 2024 är:

  • Barn och unga – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga hälsosamma levnadsvanor.
  • Hälsosamt åldrande - insatser för att främja och bevara hälsa och funktionsförmåga.
  • Kunskapsspridning om nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.
  • Utvärdering av fysioterapeuters arbete med levnadsvanor inom primärvården.

Ta del av befintligt material

Levnadsvanor Nyhet