Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Person som går i en korridor i vårdmiljö.

Foto: Colourbox.

Varannan överväger att lämna sitt jobb

Publicerad: 2024-06-10 07:00

Hög arbetsbelastning, etisk stress, bristande stöd och avsaknad av fortbildningsinsatser leder till en pressad arbetsmiljö och risk för kompetensflykt, visar en ny rapport baserad på en medlemsenkät från fack- och professionsförbundet Fysioterapeuterna.

— Våra medlemmars svar visar att en lång tid av höga krav och för lite resurser tar ut sin rätt och skapar en ohållbar arbetsmiljö som leder till att varannan överväger att lämna sitt jobb.  Fysioterapeuterna reduceras i många fall till produktionsmaskiner, vilket leder till etisk stress och påverkar patientsäkerheten, säger Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna.

Fysioterapeuter finns i alla delar av vårdkedjan och är den tredje största legitimerade professionen i hälso- och sjukvården. 2023 skedde nästan 8 miljoner mottagningsbesök hos fysioterapeuter[1].

Den patient som drabbats av en stroke och är på väg tillbaka, den möter en fysioterapeut. Den patient som genomgått en canceroperation och ska få tillbaka funktion och livskvalitet, den möter en fysioterapeut. Detsamma för den som legat intuberad på IVA, den som drabbats av olycka eller den som lider av psykisk ohälsa eller trauma. Och många fler.

Forskning visar dessutom att fysioterapeutiska insatser i många fall är kostnadseffektiva och bidrar till kortare vårdtider, färre eller senarelagda operationer och minskad läkemedelsanvändning. Att få vård hos en fysioterapeut kan för den enskilda personen innebära kortare sjukdomstid, minskad smärta och förbättrad livskvalitet, vilket kan öka arbetsförmåga och förebygga sjukskrivning.

— Den ohållbara arbetsmiljön för fysioterapeuter och det faktum att så många överväger att byta yrke är också ett direkt hot mot vårdens kompetensförsörjning. Arbetsgivarna säger själva att kompetensförsörjningen är en av vårdens största utmaningar, men de behöver fråga sig vem som vill arbeta som fysioterapeut när arbetsmiljön ser ut så här. Att låta situationen fortgå är ett oansvarigt resursslöseri, säger Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna.

Resultat från rapporten

  • 1 av 2 fysioterapeuter i undersökningen har funderat på att antingen byta arbetsplats, lämna yrket eller börja jobba på bemanningsföretag på grund av arbetsbelastningen
  • Drygt en 1 av 4 har övervägt att helt lämna fysioterapiyrket på grund av arbetsbelastningen. Av de yngre fysioterapeuterna (under 40 år) är siffran drygt 1 av 3.
  • Nästan 1 av 2 av fysioterapeuterna uppgav att de inte fullt ut hinner med det direkta patientarbetet arbetstid, och 2 av 3 hinner inte fullt ut med det indirekta patientarbetet
  • 3 av 4 fysioterapeuter uppger att de i någon utsträckning inte hinner med det administrativa arbetet
  • Etisk stress var vanligt förekommande. Cirka 6 av 10 fysioterapeuter har upplevt etisk stress på grund av organisatoriska orsaker, drygt hälften på grund av ekonomiska orsaker. 4 av 10 har upplevt brist på fortbildning som orsaken till etisk stress.
  • Fler än 1 av 4 fysioterapeuter upplevde att brister i arbetssituationen påverkar patientsäkerheten.

Ta del av rapporten

Varannan överväger att lämna

Om undersökningen

En medlemsenkät skickades ut till alla yrkesarbetande medlemmar i Fysioterapeuterna (n=10001) under februari 2024, det vill säga 10 001 personer. Av dessa svarade 3622 fysioterapeuter, vilket ger en svarsfrekvens på 37 procent. Enkäten innehåller både frågor med flersvarsalternativ och möjlighet att lämna fritextsvar.

[1] SKR, verksamhetsstatistik 2023, 2023-05-21, Verksamhetsstatistik-2014-2023-SKR.xlsx (live.com)

För mer information, kontakta:

Sanna Fransson, samhällspolitisk strateg. 

sanna.fransson@fysioterapeuterna.se, tel: 070-928 61 09.

 

Arbetsliv Arbetsmiljö Nyhet Kompetensförsörjning