Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Kvinnlig fysioterapeut håller i en modell av en ryggrad.

Våra hjärtefrågor

Fysioterapeuterna driver opinion och påverkan i frågor som är viktiga för våra medlemmars arbetsliv, villkor, lön och professionsutveckling. Vi driver också frågor kopplade till vårt kunskapsområde fysioterapi och hur vår kunskap används inom hälso- och sjukvården och i samhället i stort. Det här är några av frågorna som ligger oss närmast hjärtat.

Högre lön och bättre löneutveckling

Idag är fysioterapeuters arbete och bidrag till verksamheterna undervärderat. Fysioterapeuterna anser att ingångslöner, lönenivåer, löneutveckling och lönespridning – det vill säga det faktiska utrymmet för löneutveckling – behöver förbättras avsevärt. För att det ske behövs ett uthålligt och långsiktigt arbete.  

Den sparsamma löneutveckling som generellt ses för vårt yrke i dag gör det svårt att räkna hem sin högskoleutbildning och eventuell specialisering utifrån vad som landar i lönekuvertet. Detta behöver det bli ändring på. Lönespridningen för fysioterapeuter behöver öka för att stimulera till bättre prestationer och den kompetensutveckling som behövs i verksamheten. Specialistkompetens, karriärutveckling, engagemang och goda arbetsinsatser ska ge en god löneutveckling över hela yrkeslivet.

Ett hållbart arbetsliv för alla medlemmar

Ett hållbart arbetsliv med arbetsglädje bygger på rimliga villkor och goda utvecklingsmöjligheter. Du ska kunna ta raster under ditt arbetspass, ha en sammanhängande semesterledighet och tid för reflektion. Du ska kunna känna dig trygg på din arbetsplats och uppleva att du har stöd från din chef. När vi blir för få fysioterapeuter i välfärden så innebär det en orimlig arbetsbelastning och risk för patientsäkerheten. En god bemanning med rätt kunskapsnivå, rätt till kompetensutveckling och ett tydligt uppdrag ska vara självklart. Det behövs också långsiktigt förutsägbara villkor, som gör det hållbart att starta och driva egen verksamhet inom fysioterapi. 

Statlig reglering av specialistutbildningen

Vi lever allt längre och fler har kroniska och komplexa sjukdomar. Varje tillstånd kräver sin behandling och rehabilitering och därför behövs specialistfysioterapeuter. Det lönar sig för samhället och för de personer som möter oss. Idag är tillgången till specialistfysioterapeuter mycket ojämn över landet. Staten behöver reglera fysioterapeuters specialistutbildning för att det ska finnas förutsättningar för en jämlik tillgång till specialistkompetens för befolkningen.

En nära vård med ett personcentrerat arbetssätt

Att arbeta personcentrerat och multiprofessionellt i team ger goda förutsättningar både att möta varje persons behov med rätt insatser och att använda kunskapen hos vårdens yrkesgrupper på bästa sätt. Alla människor har rätt till hälsa även vid sjukdom. Den som har behov ska erbjudas rehabilitering, habilitering och andra insatser för att återställa hälsa eller ge stöd för att uppnå en förbättrad hälsa. Det är grundläggande att efterfråga varje persons förmågor och att arbeta för att bibehålla och utveckla dem.

En hållbar hälso- och sjukvård i ett hållbart samhälle

Fysioterapeuter är experter på att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Genom att använda fysioterapeuters kunskap mer kan befolkningens livskvalitet öka, samtidigt som vi använder våra gemensamma resurser mer sparsamt och klimatavtrycket minskar. Insatser med liten miljöpåverkan bör vara förstahandsalternativ i hälso- och sjukvården, om hälsoeffekten är lika. Fysioterapeuters insatser är i stort sett alltid koldioxidsnåla, jämfört med exempelvis läkemedel och kirurgi.