Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Minnesfonden

Du som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och medlem i Fysioterapeuterna kan söka stipendium från Minnesfonden.

Minnesfonden är bildad av medel skänkta för att hedra minnet av de bortgångna förbundsmedlemmarna Ingeborg Eriksson (1883 - 1957) och Caroline Fellenius (1914 - 1960). Ändamål skall vara att främja forskning inom fysioterapins område.

Ur Minnesfonden kan du söka medel för kostnader i samband med fortbildning, deltagande i vetenskaplig sammankomst (kongress, symposium, workshop och liknande, där redan accepterat bidrag prioriteras), studieresor/studiebesök i samband med forsknings- och utvecklingsarbete samt kostnader i samband med forskning och utvecklingsarbete inom fysioterapins område. Stipendium kan också tilldelas enskilda forskarstuderanden och forskare.

Alla stipendier är skattefria och utdelas direkt till mottagaren. Snittbeloppet som utdelas ligger runt 5000 kronor per person.

Ansökan sker i två steg

Första delen i ansökan sker via elektroniskt formulär som finns här på sidan när ansökan är öppen, men för att ansökan ska bli komplett måste en enkel kostnadskalkyl (max halv A4) samt projektplan, kursprogram, inbjudan eller annat underlag skickas med post till förbundet. Handlingarna ska vara kopierade i 3 exemplar och poststämplade senast den 16 januari. Mer information kommer när du skickat din ansökan.

Fysioterapeuternas stipendiekommitté granskar alla ansökningar och föreslår en fördelning. Förbundsstyrelsen fattar sedan beslut om tilldelning. Därefter sker utbetalning av fördelade medel.

Ansökan under hösten

Ansökan öppnar under hösten. Sista ansökningsdag är alltid den 15 januari.