Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Renée Eanders hjälpfond

Stipendium för fysioterapeuter (sjukgymnaster) i Region Västra Götaland och Region Halland.

Genom ett testamente 1952-04-08 förordnade gymnastikdirektör Renée Eander, född Jonsson, att 40 procent av hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla dåvarande Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbunds (K.L.S.R)* femte distrikt: …att användas för beredande av ekonomisk hjälp till medlemmar i sagda distrikt, vilka på grund av ohälsa eller på annat sätt enligt distriktsstyrelsens prövning äro i behov av hjälp.

Renées make, Knut Eander, förfogade över tillgångarna efter hennes bortgång och fram till sin död. Testamentet handlades och verkställdes genom Friman & Carlander Advokatbyrå i Göteborg. Bestämmelsen har tolkats så att endast avkastningen skall användas för sagda ändamål. Distriktsstyrelsen för KLSR:s femte distrikt åtog sig förvaltningen av den testamenterade egendomen och med hjälp av advokatbyrån bildades en stiftelse som fick namnet Stiftelsen Renée Eanders Hjälpfond, för vilken stadgar fastställdes i mars 1957. Distriktsstyrelsen i Femte distriktet utgjorde på den tiden också stiftelsens styrelse.

Femte distriktet har genom åren organiserats om och motsvaras idag geografiskt av distrikten för Region Västra Götaland och Region Halland. Fondens styrelse består nu av fem ledamöter som representerar Fysioterapeuterna i Region Västra Götaland och Region Halland. 

Fondens värde och avkastning har ökat genom åren samtidigt som behovet av ekonomisk hjälp minskat. Permutationer har därför genomförts så att medel som inte kunnat användas till hjälpärenden nu också får användas till medlemmarna för fortbildning och därefter även till forskning och utvecklingsprojekt.

Sedan en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning med avdrag för förvaltningskostnaderna:

i första hand användas för beredande av ekonomiskt stöd till medlemmar i Fysioterapeuterna, distrikten för Region Västra Götaland och Region Halland, vilka på grund av ohälsa eller på annat sätt är i behov av hjälp och

i andra hand användas för bidrag till fortbildning av medlemmar i nämnda distrikt av Fysioterapeuterna.

Efter att dessa ändamål tillgodosetts må återstoden av nämnda avkastning användas till forskning och utvecklingsprojekt utförda av medlemmarna i nämnda distrikt av Fysioterapeuterna.

Medlemskapskravet innebär att man ska ha varit medlem i Fysioterapeuterna under minst 12 månader före ansökan och medlem i något av ovan nämnda distrikt vid ansökningstillfället. För att ansöka om stipendier för fortbildning samt forskning och utvecklingsprojekt krävs också att den sökande är yrkesverksam.

Bidrag för ekonomiskt stöd

Dessa ansökningar behandlas löpande under året. Som underlag för sitt beslut behöver styrelsen en del information. För dessa bidrag följer styrelsen Skatteverkets riktlinjer. Ansökan görs digitalt via nedan länk och kompletteras med bilagor som styrker behovet såsom senaste årets slutskattesedel och eventuella andra underlag som åberopas. 

Ansökan för ekonomiskt stöd

Stipendium för fortbildning 

Dessa ansökningar beviljas efter avslutad fortbildning. Till fortbildning räknar stiftelsen fortbildning till och med magister/masterexamen. Ansökan ska göras enligt länk nedan som är öppen 1:a december till sista februari. Styrelsens utdelningsmöte för fortbildning hålls i april. 

Ansökan för fortbildning

Stipendium för forskning och utvecklingsprojekt (FoU)

Dessa ansökningar kan göras för planerade forskningsarbeten enligt länk nedan och är öppen från 1:a april till 30:e september.  Stiftelsen prioriterar i första hand forskningsarbeten på doktorandnivå. Styrelsens utdelningsmöte för FoU-arbeten hålls i oktober.

Ansökan för forskning och utvecklingsprojekt

Alla handlingar hanteras digitalt och i enlighet med GDPR för att skydda personlig integritet. Beviljade ansökningar sparas i 7 år enligt skattemyndighetens regler, och ej beviljade ansökningar sparas i 1 år för granskning av medlemsrevisor. Vid beslut om bidrag för ekonomiskt stöd följer styrelsen Skatteverkets regler och praxis. Vid frågor om bidrag och stipendier kan du kontakta oss.

Kontakt

Göteborg och Bohuslän: Elisabeth Brodin och Susanne Beischer
Halland: Ann Thomson Ahlbom
Skaraborg: Roger Holm
Älvsborg: Spiros Lappas


Kontaktuppgifter

Ordförande
Roger Holm
Mobil: 0707 42 66 10
e-mail: holm.roger@gmail.com 

Sekreterare
Ann Thomson Ahlbom
Mobil: 0704-546 704
e-mail: ann.t.ahlbom@hotmail.com

Kassaförvaltare
Elisabeth Brodin
Mobil: 070 334 85 76
e-mail: elisabethbrodin@hotmail.com 

Ledamot
Susanne Beischer
Mobil: 070 994 19 83
e-mail: susanne.beischer@gmail.com 

Ledamot
Spiros Lappas
Mobil: 070 081 69 92
e-mail: spiroslappas69@gmail.com

Medlemsrevisor
Lennart Dückhow
Mobil: 073 412 04 66
e-mail: lduckhow@gmail.com