Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Suddig fysioterapeut sedd uppifrån och bakifrån gåendes och läsandes i papper.

Foto: Colourbox

Fysioterapeuterna neutrala till konfliktåtgärder

Publicerad: 2024-04-17 17:00

Fackförbundet Vårdförbundet har vidtagit konfliktåtgärder gentemot Sveriges kommuner och regioner (SKR), och Sobona. Fysioterapeuterna ställer sig neutrala till konflikten. Det innebär att du som medlem i Fysioterapeuterna är skyldig att utföra dina egna arbetsuppgifter, men inte får utföra arbetsuppgifter som omfattas av konflikten och som normalt skulle utföras av en arbetskamrat som är medlem hos ett förbund som är i konflikt.

Vad innebär neutralitet?

När ett fackförbund varslar om eller har vidtagit en konfliktåtgärd (strejk, blockad eller liknande) på en arbetsplats som också har medlemmar från andra fackförbund, så omfattas inte de senare av åtgärden. Det fackförbund som är i konflikt kontaktar de fackförbund som organiserar medlemmar med närliggande arbetsuppgifter, med information om konflikten och en begäran om att de ska hålla sig neutrala i konflikten. Att hålla sig neutral innebär att fortsätta utföra sitt ordinarie arbete, men inte ta på sig arbetsuppgifter som de medlemmar som omfattas av konflikten annars skulle ha utfört.

Vad ska jag göra om min arbetsgivare ber mig utföra arbetsuppgifter som arbetskamrater som omfattas av konflikten annars skulle ha utfört?

Huvudregeln är att du ska förhålla dig neutral och inte utföra andras arbetsuppgifter. Det är inte att anse som arbetsvägran. Om du är osäker över hur du ska agera, kontakta Fysioterapeuternas förhandlingsansvariga i ditt distrikt.

Här hittar du kontaktuppgifter

Kan arbetsgivaren tillfälligt förflytta personal mellan olika arbetsställen i regionen? 

Utgångspunkten när det gäller förflyttningar är att man ska komma överens med sin arbetsgivare. Arbetsgivaren har dock rätt att ta arbetsledningsbeslut om tillfällig förflyttning, men det ska ske i enlighet med kollektivavtalet och ditt anställningsavtal. Arbetsgivaren har även skyldighet att beakta diskrimineringslagen om att det ska vara möjligt för anställda att förena förvärvsarbete med föräldraliv. Vid tveksamheter, ta kontakt med din lokala fackliga representant.

Här hittar du kontaktuppgifter

Vad handlar konflikten om?

För Vårdförbundet handlar konflikten till stor del om arbetstidsfrågor, men också om lönefrågor. Vårdförbundet genomför nu en övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad som omfattar omkring 63 000 medlemmar. Vårdförbundet företräder barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Läs mer på Vårdförbundets webbplats

Varför strejkar inte Fysioterapeuterna?

Fysioterapeuterna har via AkademikerAlliansen sedan slutet av mars ett nytt avtal med SKR och Sobona och vårt gällande löneavtal löper tillsvidare. Det innebär att vi omfattas av fredsplikt. Det nya avtalet innebär bland annat bättre löneprocesser och bättre möjligheter till kompetensutveckling för våra medlemmar som arbetar i kommuner, regioner och kommunala bolag (Sobona). Avtalet innebär också satsningar på arbetsmiljö. Vi gör bedömningen att vi inte hade nått längre genom att ta till konfliktåtgärder gentemot arbetsgivarna.

Läs mer om vårt nya avtal

 

Avtalsförhandling Kollektivavtal Nyhet