Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Nätverk för kognitiva sjukdomar

Sedan drygt 15 år finns det ett nätverk för fysioterapeuter som arbetar med, eller är intresserade av kognitiva sjukdomar.

Om nätverket

Nätverket för kognitiva sjukdomar är ett nätverk som funnits i drygt 15 års tid. Nätverket är i första hand ett mailnätverk öppet för fysioterapeuter med intresse för frågor om kognitiva sjukdomar. Nätverket bygger på ett aktivt deltagande och nätverkets medlemmar ansvarar gemensamt för kontakter och informationsutbyte sinsemellan. Nätverkets administratör Karin Nordell skickar ut ett nyhetsbrev till registrerade medlemmar fyra gånger per år (ungefär i mars, juni, september och december). Innehållet i nyhetsbreven kommer att variera och tips på innehåll tas gärna emot från er medlemmar.

Att bli medlem i nätverket

För att delta i nätverket för kognitiva sjukdomar krävs att man är fysioterapeut. Du som vill bli medlem skickar in en förfrågan om medlemskap till demensnatverket@hotmail.se. Ange arbetsplats och verksamhetsområde. Uppge också om du har något särskilt intresseområde samt någon specialistkunskap.

Om dina uppgifter förändras kontaktar du nätverkets administratör Karin Nordell som uppdaterar medlemsregistret. I de mailutskick som görs i nätverket kommer samtliga deltagares e-postadresser att vara synliga.