Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Sektionens verksamhet

Sektionens huvudsakliga uppdrag är att vara ett forum för fysioterapeuter som arbetar med äldre. Vi utgör ett stöd för våra medlemmar i deras yrkesutveckling och vi bidrar också till den kliniska utvecklingen. Vårt arbete sker i samverkan med förbundet.

Vi ska:

  • Verka för utveckling och spridning av kunskap, evidens och kliniska riktlinjer inom området äldres hälsa
  • Verka för att stärka den vetenskapliga orienteringen genom information om pågående forskning, utveckling, symposier, kongresser, utbildningar och aktuella och användbara länkar inom området äldres hälsa 
  • Verka för metodutveckling och forskning inom ämnena gerontologi och geriatrik
  • Verka för kvalificerad utbildning och fortbildning av legitimerade fysioterapeuter inom området äldres hälsa. Informera om pågående utredningar och lagarbeten inom området samt medverka genom remissvar direkt eller via kontaktombud ute i landet.