Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

För dig som ansöker

Specialistutbildningen är en treårig utbildning under handledning som genomförs parallellt med det kliniska arbetet.

Specialistutbildningen är en målrelaterad treårig klinisk utbildning under handledning med krav på akademisk examen om lägst magister samt annan teoretisk och klinisk utbildning som syftar till fördjupning och breddning inom specialistområdet. Utbildningen genomförs parallellt med det kliniska arbetet.

För att vara behörig för specialistutbildnignen behöver du ha en kandidatexamen i fysioterapi och ha arbetat minst 75 procent i 2 år som legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.

I dagsläget är utbildningen reglerad av Fysioterapeuterna som håller i all administration från ansökan till godkännande. 

Specialistutbildningen innefattar:

  • Klinisk tjänstgöring under handledning inom specialistområdet
  • Akademisk examen på avancerad nivå (lägst magister)
  • Teoretisk fördjupning relevant för specialistområdet
  • Genomfört kvalitets- och förbättringsarbete.
  • Reflektioner patientfall - (3st).

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen i fysioterapi
  • Två års klinisk erfarenhet som leg fysioterapeut om minst 75 procent av heltidsanställning.

Specialist direkt

Om du arbetat länge inom ett specialistområde och redan har en magisterexamen är det möjligt att ansöka om dispens från handledning, det vill säga att du skickar in din ansökan om specialist direkt. 

Kraven för att ansöka om att bli specialist direkt är:

  • Att du har en akademisk examen på avancerad nivå (lägst magister).
  • Att du uppfyller de allmänna och specialistspecifika lärandemålen.
  • Att du har genomfört kvalitets- och förbättringsarbete.

Individuellt utformad

Specialistutbildningen är en individuellt utformad utbildning vilket innebär att innehållet kan se olika ut för olika personer, även inom samma specialistområde, beroende på de erfarenheter, kunskaper och meriter som den sökande har med sig vid specialistutbildningens början.

17 specialistinriktningar

De 17 specialistinriktningar som finns inom fysioterapi är:
arbetshälsa och ergonomi, fysisk aktivitet och idrottsmedicin, hjärta och kärl, intensivvård, mental hälsa, neurologi, obstetrik, gynekologi och urologi, onkologi, ortopedi, ortopedisk manuell terapi (OMT), pediatrik, primärvård, respiration, reumatologi, smärta och smärtrehabilitering, veterinärmedicin och äldres hälsa. 

Läs mer om inriktningarna i respektive studiehandledning.