Välkommen till Fysioterapeuterna Service AB

Här är förbundets sidor för företagare! På dessa webbsidor hittar du många medlemsförmåner och information till dig som arbetar privat, både med eller utan etablering, eller funderar på att börja göra det. Som företagare är du automatiskt ansluten till Fysioterapeuterna Service AB.

Aktuellt, samt kurs- och aktivitetserbjudande

Längre ner på denna sida hittar du Aktuellt samt kurs- och aktivitetserbjudande.

Medlem i Fysioterapeuterna Service AB?

Logga in på Min sida för att se om du är medlem i Fysioterapeuterna Service AB. Är du inte ansluten fyller du i formuläret nedan.


Företagarjouren

För dig som är företagare och medlem i Fysioterapeuterna Service AB.
Tel: 08-567 06 100 (växeln, begär att bli kopplad till företagarjouren)

Telefontider

Måndagar:  09.00-12.00
Tisdagar:  Ingen telefontid
Onsdagar:  09.00-12.00
Torsdagar:  09.00-12.00
Fredagar:  Ingen telefontid

OBS! Vecka 30 har företagarjouren stängt

Nationella taxan - arvoden

Det vi allmänt tal kallar nationella taxan är Förordning om ersättning för fysioterapi (SFS...

Vårdvalsavtal

Vårdval – eller valfrihetsystem som är det formella namnet – innebär att landstinget eller kommun...

Entreprenörskapets möjligheter

Det fysioterapeutiska kompetensområdet kan användas mycket brett och vi fysioterapeuter...

Starta eget

Här får du råd, tips och inspiration för att komma igång. Innehållet ger dig fakta kring att star...

Journaler

Om journaler  Som fysioterapeut har du en skyldighet att föra journal vid åtgärder för att...

Skrifter och mallar

Eftersom detta är en medlemsförmån krävs inloggning för att ta del av mallarna. Här nedan finns...

GDPR i hälso- och sjukvården

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation,...

Servicebolagets rabatter

Som medlem och ansluten till Fysioterapeuterna Service AB har du tillgång en rad erbjudanden.

Företagsförsäkringar

För dig som företagare har vi ett unikt försäkringsprogram anpassat efter just dina förutsättning...

Om Fysioterapeuterna Service AB

Fysioterapeuterna Service AB är ett helägt dotterbolag till förbundet. Verksamheten riktar sig ti...
Aktuellt för företagare

Domslut: Rätt att sälja etablering som inte bedrivs på heltid

2019-03-20 15:19

Företagande, Nationella taxan, Påverkansarbete

Fysioterapeuterna har vunnit en viktig seger som ger fysioterapeuter med etablering (nationella...

Klart med nationella taxan 2019

2018-11-29 13:47

Företagande

Fysioterapeuterna har slutit en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gälland...

Rådgivning vid marknadsföring

2018-11-20 16:22

Företagande, Medlemsförmån

Nu kan du och ditt företag få hjälp med rådgivning vid marknadsföring. Fysioterapeuterna Service ...

Mervärdesskatt vid uthyrning av vårdpersonal

Den 1 juli 2019 kommer Skatteverket börja tillämpa det nya synsättet på mervärdesskatt gällande uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning av Skatteverkets ställningstagande

I juni 2018 kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref. 41) där domstolen slog fast att när ett bemanningsföretag inte självt bedriver vård är uthyrningen av personal inte undantaget från mervärdesskatt på den grund att det ska ses som en transaktion nära knuten till vården.

Fysioterapeuterna bevakar frågan och arbetar med andra drabbade organisationer för att försöka få till stånd en förändring då det drabbar företagare hårt. Fysioterapeuterna kommer informera fortlöpande om eventuella nyheter och förändringar som sker.

Fysioterapeuterna har varit i kontakt med Skatteverket och nedan Pdf-fil kan du läsa Skatteverkets svar på Fysioterapeuternas frågor.

Skatteverkets svar på Fysioterapeuternas frågor

Nedan finns några länkar där du kan hitta mer information:

Nytt om företagsförsäkringar

För dig som företagare har vi ett unikt försäkringsprogram anpassat efter just dina förutsättningar som fysioterapeut. I januari 2019 skickas förnyelshandlingar ut för dig som har företagsförsäkring. Avsändare är WillisTowersWatson. Mer information via länken nedan.

Bluffakturor

Det är vanligt att företagare blir utsatta för bluffakturor.

Så här hanterar du bluffakturor (uppdaterad 2016)

Länkar

F-skattebevis

En förändring från Skatteverket innebär att F-skattebeviset inte längre kommer automatiskt. Aktuell handling skall man således själv beställa i form av ett registerutdrag. F-skattsedel eller F-skattebevis finns inte längre utan istället kan du beställa ett registerutdrag som visar att du är godkänd för F-skatt.

Beställa registerutdrag

(där det framgår om du är godkänd för F-skatt eller FA-skatt) Ring Skatteverkets automatiska servicetelefon 020-567 000 och ange direktval 6806. Det kostar inget att beställa ett registerutdrag.

Patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare är från och med 2011 skyldiga att lämna en patientsäkerhetsberättelse till sitt landsting/region. De sammanställer sedan en rapport.

Det finns också en handbok om kommunikationskrav i lagen som finns på Socialstyrelsens hemsida.

SKL har tagit fram en mall för att skriva en patientsäkerhetsberättelse.

Processkarta

Fysioterapeuternas Service AB har utarbetat en processkarta och annat material för att vägleda dig som medlem vid uppbyggnad av ett systematiskt kvalitet- och ledningssystem samt vid förbättringsarbete inom verksamheten.

Om molntjänster (aug 2017)

Molntjänster & personuppgiftslagen

Allt fler kommuner, myndigheter och företag använder sig av så kallade molntjänster. Molntjänster innebär att exempelvis processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls av leverantörer som tjänster över internet.

Den som använder en molntjänst för lagring av personuppgifter, till exempel i ett löneregister, förlorar den faktiska kontrollen över de personuppgifter som lagras. Till detta kommer att molnleverantörer ofta använder sig av standardavtal, det vill säga i förväg definierade användarvillkor, och anlitar underleverantörer. Det är därför viktigt att den som tänker använda en molntjänst i sin verksamhet är medveten om de krav som ställs enligt personuppgiftslagen. Den som anlitar en molnleverantör är alltid personuppgiftsansvarig.