För dig som företagare – Fysioterapeuterna

Företagare

Här är Fysioterapeuternas webbsidor för dig som företagande medlem. Här hittar du bland annat avtalsmallar, medlemsförmåner och annan värdefull information som du har nytta av i ditt företagande, både om du arbetar med eller utan etablering.

Aktuell information gällande corona och Covid-19

Alla dina förmåner

Företagarrådgivning

För dig som är företagare och medlem i Fysioterapeuterna. Skicka e-post till foretagare@fysioterapeuterna.se eller ring tel: 08-567 06 100.

Telefontider

Måndagar: 09.00-12.00
Tisdagar: Ingen telefontid.
Onsdagar: Ingen telefontid.
Torsdagar: 09.00-12.00
Fredagar: Ingen telefontid.

Boka tid för rådgivning

Om tiderna ovan inte passar kan du boka en tid för rådgivning.

Fysioterapeuternas policy avseende rättshjälp

Aktuellt för företagare

Vårt partsgemensamma förslag om framtiden för nationella taxan

2021-05-31 09:00

Företagare, Nationella taxan, Påverkansarbete

I en hemställan till regeringen önskar Fysioterapeuterna, Sveriges läkarförbund (SLF) och Sverige...

Debatt: Momsundantaget för vården behöver gälla fullt ut

2021-05-24 10:11

Företagare, Påverkansarbete, Debattartikel

Vårdmomsen gör att privata och offentliga vårdgivare får svårt att samarbeta. Förlorarna riskerar...

Covid-19: Stöd och råd

Mervärdesskatt vid uthyrning av vårdpersonal

Högsta förvaltningsdomstolen har i dom den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41) uttalat att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är sådana sjukvårdstjänster som omfattas av undantag från skatteplikt.

Med anledning av denna dom tillämpar Skatteverket från den 1 juli 2019 det nya synsättet på mervärdesskatt gällande uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård, vilket innebär att köp av vårdtjänster är belagda med moms.

Vänd dig till Skatteverket

Om du har svårt att avgöra om den tjänst som du tillhandahåller omfattas av undantaget från skatteplikt eller inte, ta i första hand kontakt med ditt lokala skattekontor. Ta även gärna kontakt med förbundet för hjälp med att formulera din fråga och argumentera för din synpunkt.  

Maila till kansli@fysioterapeuterna.se

Om företagsförsäkringar

För dig som företagare har vi ett unikt försäkringsprogram anpassat efter just dina förutsättningar som fysioterapeut. I januari 2019 skickas förnyelshandlingar ut för dig som har företagsförsäkring. Avsändare är WillisTowersWatson. Mer information via länken nedan.

Bluffakturor

Det är vanligt att företagare blir utsatta för bluffakturor.

Så här hanterar du bluffakturor (uppdaterad 2016)

F-skattebevis

F-skattsedel eller F-skattebevis finns inte längre utan du får beställa ett registerutdrag från Skatteverket som visar att du är godkänd för F-skatt eller FA-skatt.

Beställa registerutdrag

Som inloggad på "Mina Sidor" hos Skatteverket kan du se ditt registerutdrag, ladda ned det och skriva ut. Du kan även beställa en utskrift av registerutdraget via Skatteverkets beställningstjänst. Länken till beställningstjänsten hittar du på myndighetens hemsida. 

Patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare är från och med 2011 skyldiga att lämna en patientsäkerhetsberättelse till sin region. Det finns också en handbok om kommunikationskrav i lagen som finns på Socialstyrelsens hemsida.

SKR har en mall för att skriva en patientsäkerhetsberättelse.

Processkarta

Fysioterapeuternas har utarbetat en processkarta och annat material för att vägleda dig som medlem vid uppbyggnad av ett systematiskt kvalitet- och ledningssystem samt vid förbättringsarbete inom verksamheten.