Välkommen till Fysioterapeuterna Service AB

Som företagare är du ansluten till Fysioterapeuterna Service AB. På dessa webbsidor hittar du information om medlemsförmåner för företagande medlemmar.

Medlem i Fysioterapeuterna Service AB?

Logga in på Min sida för att se om du är medlem i Fysioterapeuterna Service AB. Är du inte ansluten fyller du i formuläret nedan.


Företagarjouren

För dig som är företagare och medlem i Fysioterapeuterna Service AB.
Tel: 08-567 06 100 (växeln, begär att bli kopplad till företagarjouren)

Telefontider

Måndagar:  09.00-12.00
Tisdagar:  Ingen telefontid
Onsdagar:  09.00-12.00
Torsdagar:  09.00-12.00
Fredagar:  Ingen telefontid

OBS! Vecka 25, 27-32 har företagarjouren stängt. Frågor hänvisas till vanliga medlemsjouren som också nås via växeln.

Mervärdesskatt vid uthyrning av vårdpersonal (uppdaterad 19 juni 2019)

Den 1 juli 2019 kommer Skatteverket börja tillämpa det nya synsättet på mervärdesskatt gällande uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård. 

Sammanfattning av Skatteverkets ställningstagande

Senaste nytt: Regeringen gör konsekvensanalys

Den 19 juni beslutade riksdagen att uppmana regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning och vid behov återkomma med förslag på åtgärder som neutraliserar effekterna. Initiativet kom från Skatteutskottet.

Bakgrund

I juni 2018 kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref. 41) där domstolen slog fast att när ett bemanningsföretag inte självt bedriver vård är uthyrningen av personal inte undantaget från mervärdesskatt på den grund att det ska ses som en transaktion nära knuten till vården.

Skatteverkets svar till förbundet

Fysioterapeuterna har varit i kontakt med Skatteverket och i nedan pdf-fil kan du läsa Skatteverkets svar på Fysioterapeuternas frågor.

Skatteverkets svar på Fysioterapeuternas frågor

Vad kan komma att räknas som sjukvård och vad kan anses vara en bemanningstjänst?

Om du självständigt tillhandahåller vård under eget ansvar, har eget journalsystem, är registrerad som vårdgivare hos IVO och har vårdgivareförsäkring är din verksamhet sannolikt att betrakta som vård och är momsfri. Detta gäller t.ex. om du är verksam enligt nationella taxan eller om du har ett vårdvalsavtal med landstinget.

Motsatsvis gäller om du genom ett bolag arbetar vid ett sjukhus eller vårdcentral. Om sjukhuset eller vårdcentralen har patientförsäkring och tillstånd från IVO, om du använder sjukhusets eller vårdcentralens journalsystem och står under deras arbetsledning är sjukhuset eller vårdcentralen att betrakta som vårdgivare och moms utgår på tjänsten.

Här är några exempel som kan var en vägledning.

Exempel 1:
En fysioterapeut har auktorisation enligt vårdvalet och tar emot patienter i sin egna verksamhet. Fysioterapeuten får ersättning av regionen. Detta ses som sjukvård och moms ska inte tas ut på tjänsten. Samma sak gäller för en fysioterapeut verksam enligt lag om ersättning för fysioterapi.

Exempel 2:
En fysioterapeut har eget aktiebolag och arbetar två dagar i veckan hos en vårdcentral. Hon nyttjar vårdcentralens journalsystem och tar emot de patienter som hon anvisas. I detta fall utgår moms. Den tjänst fysioterapeuten tillhandahåller ses som tillhandahållande av arbetskraft.

Exempel 3:
En Fysioterapeut arbetar som underleverantör till en vårdcentral. Fysioterapeuten sitter i egna lokaler och tar där emot patienter som vårdcentralen hänvisar dit. Fysioterapeuten har eget journalsystem och planerar själv sitt arbete. Här ger Fysioterapeuten vård för egen räkning och under eget ansvar. Ingen utgående moms ska tas ut på fakturan.

Vänd dig till Skatteverket

Ibland är det svårt att avgöra var skiljelinjen går mellan vad som anses vara en momsfri vårdtjänst eller uthyrning av personal. Du kan då vända dig till Skatteverket för att få vägledning i frågan. Eftersom det gäller en ny tolkning av regelverket tar Fysioterapeuterna tacksamt emot information om hur Skatteverket bedömt ditt företag. Vi kommer även att ställa frågor till Skatteverket hur olika situationer ska bedömas. För att kunna ställa rätt frågor ar vi gärna emot information om hur olika upplägg ser ut.

Maila till kansli@fysioterapeuterna.se

Kritik mot nya momsreglerna

Fysioterapeuterna bevakar frågan och arbetar med andra drabbade organisationer för att försöka få till stånd en förändring då det drabbar företagare hårt. Fysioterapeuterna kommer informera fortlöpande om eventuella nyheter och förändringar som sker.

Aktuellt för företagare

Debatt: Nya vårdmomsen slår hårt mot företagande medlemmar

2019-07-01 09:08

Företagande, Påverkansarbete, Debattartikel

Den 1 juli börjar Skatteverket använda den nya momstolkningen på inhyrd vårdpersonal som innebär...

Nya beslut om momsskyldighet i Skatterättsnämnden

2019-05-29 11:05

Företagande

Med anledning av att Skatteverket från den 1 juli 2019 kommer att börja tillämpa det nya synsätte...

Domslut: Rätt att sälja etablering som inte bedrivs på heltid

2019-03-20 15:19

Företagande, Nationella taxan, Påverkansarbete

Fysioterapeuterna har vunnit en viktig seger som ger fysioterapeuter med etablering (nationella...

Nytt om företagsförsäkringar

För dig som företagare har vi ett unikt försäkringsprogram anpassat efter just dina förutsättningar som fysioterapeut. I januari 2019 skickas förnyelshandlingar ut för dig som har företagsförsäkring. Avsändare är WillisTowersWatson. Mer information via länken nedan.

Bluffakturor

Det är vanligt att företagare blir utsatta för bluffakturor.

Så här hanterar du bluffakturor (uppdaterad 2016)

F-skattebevis

En förändring från Skatteverket innebär att F-skattebeviset inte längre kommer automatiskt. Aktuell handling skall man således själv beställa i form av ett registerutdrag. F-skattsedel eller F-skattebevis finns inte längre utan istället kan du beställa ett registerutdrag som visar att du är godkänd för F-skatt.

Beställa registerutdrag

(där det framgår om du är godkänd för F-skatt eller FA-skatt) Ring Skatteverkets automatiska servicetelefon 020-567 000 och ange direktval 6806. Det kostar inget att beställa ett registerutdrag.

Patientsäkerhetsberättelse

Alla vårdgivare är från och med 2011 skyldiga att lämna en patientsäkerhetsberättelse till sitt landsting/region. De sammanställer sedan en rapport.

Det finns också en handbok om kommunikationskrav i lagen som finns på Socialstyrelsens hemsida.

SKL har tagit fram en mall för att skriva en patientsäkerhetsberättelse.

Processkarta

Fysioterapeuternas Service AB har utarbetat en processkarta och annat material för att vägleda dig som medlem vid uppbyggnad av ett systematiskt kvalitet- och ledningssystem samt vid förbättringsarbete inom verksamheten.