Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Vi är förbundet för dig

Fysioterapeuterna är fack- och professionsförbundet för dig som är eller studerar till fysioterapeut och för dig som är chef eller förtagare. Vi jobbar för att du ska ha bra villkor och kunna utöva din profession på bästa sätt. Här hittar du fakta om medlemskapet.

Frågor & svar

Hur blir man medlem?

Ansök om medlemskap här på vår webbplats. För att bli medlem behöver du studera till, eller ha examen och legitimation som fysioterapeut.

Här hittar du mer fakta om medlemskapet

Vad har jag för rättigheter som medlem?

Enligt Fysioterapeuternas stadgar har du som medlem följande rättigheter:

  • Du har rätt att få råd, vägledning och bli företrädd i frågor som rör din yrkesutövning och dina rättigheter som arbetstagare eller företagare.
  • Du har tillgång till information, nätverk, utbildningstillfällen, gemenskap och vid behov kvalificerad hjälp.
  • Du får stöd i din yrkesutveckling.
  • Du har rätt att delta i val om vem som ska företräda dig i ditt distrikt, i din sektion eller som ombud på kongressen.

Varför har ni en karenstid innan man får tillgång till all service?

Efter fyra månaders karenstid får du tillgång till all individuell medlemsservice. Anledningen till karenstiden är att det inte ska vara möjligt att söka medlemskap på grund av ett akut servicebehov och därefter lämna förbundet.

Kan jag som har en utländsk examen vara medlem?

Om du är nordisk fysioterapeut och verksam i Sverige kan du vara knuten till förbundet via gästmedlemskap. Om du har utländsk examen från annat land än de nordiska och saknar svensk legitimation kan du inte vara medlem i förbundet. 

Läs mer om gästmedlemskap

Vad kostar det att vara medlem?

Medlemsavgift 2024

Ordinarie avgift: 290 kr/mån

Student: 200 kr/hela studietiden

Pensionär: 25 kr/mån

Företagarmedlem: 150 kr/mån + serviceavgift 675 kr per kvartal inklusive moms

Sektionsmedlemskap: ingår i ordinarie avgift. Medlemskap i ytterligare sektion kostar 13 kr per sektion och månad.

Det finns möjlighet till reducerad medlemsavgift vid vissa omständigheter.

Läs mer

Kan jag få nedsatt medlemsavgift?

Vid vissa omständigheter kan du få nedsatt avgift under en begränsad tid. Nedsättning i efterhand beviljas inte. Reducerad avgift beviljas i normalfallet 6–12 mån. (beroende på orsak till nedsatt avgift). Medlem som kan söka reducerad avgift är:

  • Medlem som är helt sjukskriven mer än 90 dagar. Reducering gäller från dag 91.
  • Medlem som är helt arbetslös.
  • Första året då medlem går från student till yrkesverksam.
  • Medlem som är helt tjänstledig för studier.

Du begär reduktion genom att ändra sysselsättning på Min sida.

Min sida

Kan man vara dubbelansluten till ett annat förbund?

Fysioterapeuterna har dubbelanslutningsavtal med SULF, Sveriges lärare och Psykologförbundet. För i princip samma avgift får du medlemskap i två förbund. Därmed har du tillgång till bland annat två medlemstidningar och speciellt anpassade medlemsförmåner från två förbund.

Här kan du läsa mer om dubbelanslutning

Kan man vara medlem i flera sektioner?

Ja det går bra att vara medlem i flera sektioner. När du är medlem i förbundet ingår medlemskap i en sektion. Om du önskar tillhöra mer än en sektion så betalar du en liten extra avgift för det. Medlemskap i en sektion ingår alltid i ditt medlemskap, och om du vill kan du välja att vara medlem i flera. Du kan själv välja sektion på Min sida.

Min sida
Alla frågor & svar