Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem

Vad kostar det?

Din medlemsavgift beror på om du är yrkesverksam, studerande företagare eller pensionär. I vissa fall har du möjlighet till reducerad medlemsavgift. Du betalar enklast via e-faktura eller autogiro.

Medlemsavgift

Anställd (även över pensionsålder): 290 kr/mån.

Student: 200 kr/hela studietiden.

Pensionär (ej yrkesverksam): 25 kr/mån.

Företagarmedlem: 150 kr/mån + serviceavgift 675 kr per kvartal inklusive moms

Sektionsmedlemskap: ingår i ordinarie avgift. Medlemskap i ytterligare sektion kostar 13 kr per sektion och månad.

Reducerad avgift (se nedan): 150 kr/mån.

Reducerad avgift

Vid långtidssjukskrivning och arbetslöshet kan du begära reducerad medlemsavgift under en begränsad tid. Det gäller även under första året som yrkesverksam efter grundutbildning. Nedsättning i efterhand beviljas inte. Reducerad avgift beviljas normalt under 6–12 mån. Medlem som kan söka reducerad avgift är:

  • Medlem som är helt sjukskriven mer än 90 dagar, reducering gäller från dag 91.
  • Medlem som är helt arbetslös.
  • Första året då medlem går från student till yrkesverksam.

Du begär reduktion genom att ändra sysselsättning på Min sida. 

Dubbelanslutning

Dubbelansluten till SULF betalar reducerad avgift till SULF samt Fysioterapeuterna.

Dubbelansluten till Sveriges Psykologförbund betalar enbart avgift till Sv. Psykologförbund.

Dubbelansluten till Lärarnas Riksförbund (LR) betalar enbart avgift till Fysioterapeuterna.

Så betalar du

Din medlemsavgift aviseras månadsvis. (Med undantag för studentmedlemmar som har en engångsavgift.) 

När du är ny som medlem får du avgiften via faktura, men det är enkelt att själv ändra till autogiro eller e-faktura.

Autogiro

Enklast är att betala via autogiro. Det kostar ingenting och pengarna dras automatiskt från ditt konto. Du kan när som helst säga upp autogirot. Du skaffar autogiro på två minuter via din internetbank. Vårt bankgironummer är 727-1877.

E-faktura

Det är också smidigt att betala med e-faktura. Det kostar ingenting och de flesta banker är anslutna. Anmäl e-faktura via din interntbank så dyker fakturorna upp där för godkännande.

Faktura till Kivra

Om du inte har e-faktura eller autogiro kommer fakturan för din medlemsavgift till Kivra.

Faktura med post

Har du inget konto i Kivra så postas fakturan till dig.  

Frågor?

Du kan se och hantera dina fakturor genom att logga in på Min sida. Om du har frågor om dina betalningar, kontakta medlemsservice