Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Två fysioterapistuderande i en korridor i högskolemiljö.

Foto: Fysioterapeuterna/Vingaland

Engagemang och påverkan

Det finns många olika sätt att engagera sig och vara med och påverka. Som medlem kan du bland annat gå på årsmöten och välja företrädare. Du kan också välja att själv kandidera som förtroendevald på olika nivåer i förbundet. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina synpunkter och idéer.

Lokalt engagemang

Prata med ditt arbetsplatsombud om de frågor som är viktiga för dig på jobbet, eller ta på dig uppdraget att vara arbetsplatsombud. Var aktiv lokalt genom kontakter med ditt distrikt: gå på årsmöten, välj företrädare, kom med förslag och idéer. Delta i evenemang och utbildningar.

Engagemang i professionsfrågor

Var aktiv i professionsfrågor genom kontakter med din sektion: gå på årsmöten, välj företrädare, kom med förslag och idéer. Delta i evenemang och utbildningar.

Engagemang i sakfrågor

Är du särskilt intresserad av att engagera dig i någon sakfråga så finns flera arenor för det inom förbundet. Kontakta ditt distrikt, din sektion eller förbundet nationellt om du har förslag och idéer.

Engagemang inför kongressen

Var fjärde år håller Fysioterapeuterna kongress. Som medlem kan du skicka motioner till kongressen och vara med och välja de som ska företräda dig på kongressen. Du kan också nominera personer för förtroendeuppdrag inom förbundsstyrelsen och etiska rådet. Du kan även själv kandidera som kongressombud eller ledamot i förbundsstyrelsen och etiska rådet.

Att vara förtroendevald

Du kan också välja att själv ta på dig ett förtroendeuppdrag, för att företräda medlemmarna i förbundet på olika arenor. Du kan exempelvis vara arbetsplatsombud, kongressombud, lokalt förtroendevald i ditt distrikts styrelse, i din sektions styrelse eller förtroendevald med nationellt uppdrag.