Medlemsförmåner – Fysioterapeuterna

Medlemsförmåner

Dina medlemsförmåner ingår i ditt medlemskap. Letar du efter erbjudanden om rabatter? Titta på våra medlemserbjudanden.

Fackligt stöd och hjälp

Fysioterapeuterna finns till för dig med tips och råd när du ska förhandla din lön och dina anställningsvillkor. Enligt förbundets stadgar gäller fyra månaders karenstid för all individuell medlemsservice. Anledningen är att det inte ska vara möjligt att söka medlemskap på grund av ett akut servicebehov och därefter lämna förbundet.


Saco Lönesök

Medlemsförmånen Saco Lönesök innehåller färsk lönestatistik och finns tillgänglig för dig som medlem. Här kan du ta fram lönestatistik efter dina önskemål.


Inkomstförsäkring

Som medlem har du via förbundet en inkomstförsäkring som ger dig ersättning vid ofrivillig arbetslöshet. Medlemmar i Fysioterapeuterna som även är anslutna till Akademikernas a-kassa, omfattas automatiskt av inkomstförsäkringen.


Sektionsmedlemskap

I medlemsavgiften ingår kostnadsfritt medlemskap i en av förbundets 16 sektioner.


Förbundets specialistordning

Du kan ansöka om att få din specialistkompetens godkänd enligt förbundets specialistordning.


Professionsdagar

Vartannat år anordnar förbundet professionsdagar där du som medlem betalar reducerad avgift.


Ansök om stipendium

Varje år delas stipendium ut till medlemmar.


Förbundstidningen Fysioterapi

Som medlem ingår tidskriften Fysioterapi som du får hem i brevlådan sex gånger om året, samt deras digitala nyhetsbrev. Du har även möjlighet att läsa och ladda ner tidningen som pdf.


European Journal of Physiotherapy

Elektronisk version av European Journal of Physiotherapy ingår i medlemsavgiften.


Utbildningar, seminarier och kurser

Fysioterapeuterna har ett omfattande utbildningsutbud. I förbundets olika delar anordnas utbildningar seminarium, utbildningsdagar och kurser där du som medlem har rabatt eller deltar utan extra kostnad.


Är du företagare?

Du som är företagare och medlem har fler medlemsförmåner som du kan ha nytta av i din roll som företagare.


Är du chef eller ledare?

Då finns ytterligare medlemsförmåner och stöd för dig.