Hoppa till huvudinnehåll Fysioterapeuterna Logga in Bli medlem
Kvinnlig fysioterapeut iklädd munskydd och bussarong  står i sjukhusentré och tittar rakt in i kameran.

Vi företräder dig

Vi finns här för dig – med råd, stöd och utveckling i din arbetsvardag, eller om det blir problem på arbetsplatsen eller i yrkeslivet.

Den viktigaste förmånen som ett medlemskap ger är att vi företräder dig på lokal och nationell nivå i förhandlingar och andra sammanhang som påverkar dina arbetsvillkor och ditt arbetsliv. Det är kärnuppgiften för oss som fackförbund.

Kollektivavtal visar styrkan i att vara många

De kollektivavtal som vi förhandlar fram med arbetsgivarna innebär att du själv inte behöver förhandla och avtala villkor om exempelvis hur många semesterdagar du ska ha, hur stora pensionsavsättningar som görs för dig eller hur det ska gå till när lönen sätts av din arbetsgivare. 

Kollektivavtalet kan göra stor skillnad i plånboken. Du som omfattas av kollektivavtal får exempelvis högre ersättning om du är hemma med barn, blir sjuk eller har oturen att drabbas av en arbetsskada. Din pension påverkas också till det bättre med kollektivavtal, och skillnaden kan vara hundratusentals kronor den dag då du slutar arbeta.

Vi finns nära dig

Fysioterapeuterna har 21 distrikt, indelade efter regionerna. Varje distrikt har en egen styrelse och driver verksamhet nära dig. De har särskild kunskap om lokala arbetsgivare och förhållanden på arbetsplatserna.

Vi har också ett stort antal arbetsplatsombud runt om i landet. Arbetsplatsombudets viktigaste uppgift är att vara insatt i vad som händer på arbetsplatsen, driva era lokala frågor och vara ett stöd till dig på arbetsplatsen. Arbetsplatsombudet väljs av medlemmarna på arbetsplatsen och har mandat att företräda förbundets medlemmar gentemot arbetsgivaren. 

Om det blir problem på jobbet

Under arbetslivet kan du hamna i många situationer där det är värdefullt att få stöd och hjälp från ditt fackförbund. Det kan handla om en ohållbar arbetsmiljö, konflikter på arbetsplatsen, neddragningar, uppsägningar och många andra situationer. Då finns vi här för att ge dig råd och stöd, och om så behövs, företräda dig gentemot arbetsgivaren. 

Vi påverkar för att du ska få det bättre

Tillsammans i förbundet driver vi frågor som är viktiga för oss som fysioterapeuter. Vi påverkar genom opinionsbildande aktiviteter, som till exempel debattartiklar, pressmeddelanden och liknande. Men framför allt påverkar vi genom representation i olika arbetsgrupper, genom att svara på remisser, genom samarbeten med andra organisationer, myndigheter och förbund. Och genom möten och andra kontakter med beslutsfattare på olika nivåer – från regering och riksdag till lokala beslutsfattare och arbetsgivare. Ju fler vi är, desto mer resurser har vi tillsammans för att driva ett effektivt påverkansarbete.